Αφοι Κοντοσώρου Ο.Ε.

Ηλεκτρολογικές μελέτες – Εγκαταστάσεις – Συντηρήσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης είναι η εκπόνηση της σχετικής μελέτης (σχέδια και εκθέσεις) από διπλωματούχο – πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, η οποία κατατίθεται στην πολεοδομία για την έκδοση οικοδομικής άδειας, και γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ένα από τα βασικότερα μέρη της κατασκευής του σπιτιού ή της επιχείρησής σας τόσο για τη λειτουργία και την ασφάλειά της όσο και για το αισθητικό της αποτέλεσμα. Προσφέρουμε εγγυημένα ποιότητα, ασφάλεια, οικονομία και σύγχρονη αντίληψη.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη. Με ένα τηλεφώνημα ερχόμαστε στο χώρο σας, για να αναλάβουμε την αποκατάσταση σε οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό πρόβλημα. Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη. Με ένα τηλεφώνημα ερχόμαστε στο χώρο σας, για να αναλάβουμε οποιοδήποτε ηλεκτρολογικό πρόβλημα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Με τον γενικό όρο Φωτοβολταϊκά ονομάζεται η βιομηχανική διάταξη πολλών φωτοβολταϊκών κυττάρων σε μία σειρά. Στην ουσία πρόκειται για τεχνητούς ημιαγωγούς (συνήθως από Πυρίτιο) οι οποίοι ενώνονται με σκοπό να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά. 

ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ανεμογεννήτρια είναι μια συσκευή η οποία μετατρέπει την κινητική ενέργεια του ανέμου, σε ηλεκτρισμό. Πολλές ανεμογεννήτριες μαζί αποτελούν ένα αιολικό πάρκο. Οι ανεμογεννήτριες ενός αιολικού πάρκου, τροφοδοτούν με ενέργεια το ηλεκτρικό δίκτυο.

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Η ανεμογεννήτρια είναι μια συσκευή η οποία μετατρέπει την κινητική ενέργεια του ανέμου, σε ηλεκτρισμό. Πολλές ανεμογεννήτριες μαζί αποτελούν ένα αιολικό πάρκο. Οι ανεμογεννήτριες ενός αιολικού πάρκου, τροφοδοτούν με ενέργεια το ηλεκτρικό δίκτυο.

ΑΣΘΕΝΗ ΔΙΚΤΥΑ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Δομημένη καλωδίωση ονομάζουμε την δικτυακή υποδομή με καλώδια ασθενών ρευμάτων στις εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων από τα οποία εξαρτάτε και η ταχύτητα ενός τοπικού δικτύου υπολογιστών (LAN). 

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Οι αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις επιφέρουν σημαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συμβολή των οπτικών επικοινωνιών.

 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΚΑΜΕΡΕΣ

Πιστοποιούμε τις εγκαταστάσεις του κέντρου δεδομένων και της επιχείρησής σας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, σε συστήματα καλωδίων πολύ υψηλής απόδοσης σε εταιρικά δίκτυα και κέντρα δεδομένων.